Bezoekadres
Naaykens’
Luchttechnische
Apparatenbouw B.V.

Lovense Kanaaldijk 61
5013 BJ Tilburg
013 - 542 50 02

Geluid

Maakt de ventilator een ratelend, jankend, piepend of ander geluid? Achterhaal de oorzaak via onderstaande checklist. 

1. Ratelend geluid

 • Vaak wordt een ratelend geluid in de ventilator veroorzaakt door losse onderdelen of vreemde voorwerpen. Denk aan losse bouten, moeren, maar ook een lunchpakket of zelfs een vogel kan in de ventilator terecht zijn gekomen.
  Oplossing: Controleer de waaier en het ventilatorhuis. Maak indien nodig beiden grondig schoon. 

2. Piepend geluid

 • Dit geluid kan veroorzaakt worden door een losse V-snaar of door een V-snaar die niet goed is uitgelijnd.
  Oplossing indien V-snaar niet goed is uitgelijnd: Lijn de V-snaar opnieuw uit. Zorg er daarvoor eerst voor dat de motor- en ventilatoras goed parallel staan aan elkaar. Lijn daarna de ventilatorpully en motorpully uit. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een touwtje gebruiken. Door deze langs beide pully’s te leggen, kunt u zien of de pully’s over het hele raakvlak het touwtje raken.
  Oplossing indien V-snaar los zit: Als slijtage aan de snaren is waar te nemen, is het beter om de hele set te vervangen, teneinde stilstand binnen afzienbare tijd te voorkomen.
 • Hoort u een hoge pieptoon? Dan kan het zijn dat de lager afdichting niet goed is gemonteerd.
  Oplossing: Monteer een nieuwe afdichting volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Nieuwe afdichtingen piepen in het begin (bijna) altijd.
 • Een hoge pieptoon kan ook duiden op een verschoven asafdichting, mits deze op de ventilator is gemonteerd. Deze kan verschoven zijn en de as raken.
  Oplossing: Los de bouten waarmee de afdichting is gemonteerd. Centreer de afdichting opnieuw of monteer een nieuwe en zet de bouten goed vast. 

3. Jankend, snerpend of tikkend geluid

 • Dit geluid kan veroorzaakt worden door lagerschade. Controleer dit door de kap te verwijderen en demonteer de lagers om te zien of deze beschadigd zijn.
  Oplossing: Vervang onmiddellijk de versleten lagerblokken compleet, inclusief lagers en afdichtingen. Wanneer dit niet gebeurt, kan ook de as beschadigen, of kan de ventilator vastlopen, wat nog grotere gevolgen heeft voor uw productie.

  Let op: Slechte lagers kunnen zorgen voor slijtage van de as. Controleer daarom de asdikte en het oppervlak ter plaatse van de lagering, alvorens de nieuwe lagers te monteren. Nieuwe lagers die gemonteerd zijn op een versleten as zullen het namelijk niet lang uithouden.

Wanneer u de storing zelf niet kunt verhelpen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 013 - 542 50 02