RICHTLIJN IE2 en IE3 MOTOREN

2 geheelrvs

Een belangrijk onderdeel van onze Naaykens apparaten is natuurlijk de motor, daarom willen we u informeren over de veranderingen in de motoren richtlijnen.

Binnen de Europese Gemeenschap vertegenwoordigen de systemen waarin motoren gebruikt worden 70% van het elektriciteitsgebruik binnen de bedrijfstakken. Om energie te besparen en CO₂ uitstoot te beperken heeft het Europees Parlement en de Raad Europese Richtlijn 2005/32/EG (EuP – Eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten) opgelegd. Het doel is dat de energie-efficiëntie van motorsystemen op kosteneffectieve wijze met 20 tot 30% worden verbeterd.

Onder motor wordt hierbij verstaan: 
a) een elektrische driefasige 50 Hz of 60 Hz kooiankermotor met enkele
     snelheid;
b) 2 tot en met 6 polig;
c) nominale spanning UN tot 1000 Volt;
d) nominaal vermogen PN tussen 0,75 kW en 375 kW; 
e) wordt beoordeeld op basis van continubedrijf.

Regelgeving waaraan deze motoren moeten voldoen:

Huidig
IE1 Standaard rendement
(vergelijkbaar met EFF2)  
16 juni 2011
IE2 Hoog rendement (nominaal vermogen 0,75 kW - 375 kW)
(vergelijkbaar met EFF1)
1 januari 2015 IE3 Hoogste rendement (nominaal vermogen 7,5 kW - 375 kW)
Of IE2 met frequentieregelaar
1 januari 2017
IE3 Hoogste rendement (nominaal vermogen 0,75kW - 375 kW)
Of IE2 met frequentieregelaar

De datum van de eerste levering door de motorfabrikant op de Europese Markt is bepalend voor de toepassing van de nieuwe regelgeving. Dit houdt bijvoorbeeld in dat onze apparaten met een IE1 motor na 16 juni van 2011 mogen worden verkocht/geleverd mits de motoren voor 16 juni door de motorfabrikant op de Europese Markt zijn gebracht.


De verordering is niet van toepassing op:
a) Motoren ontworpen om te worden gebruikt terwijl ze volledig in een
     vloeistof zijn ondergedompeld;
b) Motoren die volledig in een product zijn geïntegreerd en waarvan de
     energieprestaties niet onafhankelijk van het product kunnen worden
     getest;
c) Motoren die specifiek zijn ontworpen om te functioneren:
          1) Op een hoogte van meer dan 1.000 meter boven de zeespiegel;
          2) Bij een omgevingstemperatuur van meer dan 40 °C;
          3) Bij een maximum bedrijfstemperatuur van meer dan 400 °C;
          4) Bij een omgevingstemperatuur van minder dan – 15 °C (voor alle
               motoren), of minder dan 0 °C (voor watergekoelde motoren);
          5) Wanneer de temperatuur van het koelwater aan de ingang van het 
               product minder dan 5 °C of meer dan 25 °C bedraagt;
          6) Op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen, zoals
               gedefinieerd in Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de
               Raad (ATEX);
d) Remmotoren.


Verder is het van belang te weten dat buiten de Europese Unie andere richtlijnen dan wel andere implementatie data van toepassing kunnen zijn.

Voor verdere informatie over wat Naaykens voor u kan betekenen, kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze verkoopadviseurs. Zij adviseren u graag over de mogelijkheden.

(Artikel gebaseerd op: “VERORDENING (EG) Nr. 640/2009 VAN DE COMMISSIE van 22 juli 2009; tot uitvoering van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor elektromotoren.” En “Rectificatie van Verordening (EG) nr. 640/2009 van de Commissie van 22 juli 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor elektromotoren (19 februari 2011)