Vervanging en Retrofit Ventilatoren

Een van onze klanten, een producent van aluminium containers voor verzorgingsproducten, heeft op korte termijn de centrale afzuiging van zijn machines en drogers moeten vervangen. Met behulp van Naaykens' ventilatoren is deze vervanging effectief gerealiseerd.
 

4 Boxal1127
5 Laden Boxal 071220 011

Twee oude ventilatoren veroorzaakten tot voor kort veel problemen bij de centrale afzuiging van het productieproces van aluminium containers. Naaykens is ingeschakeld om deze ventilatoren van derden te vervangen, passende in de bestaande situatie, en met meer capaciteit ten behoeve van de productievergroting. De opbouw moest bovendien in kort tijdsbestek worden uitgevoerd. Daarnaast moest worden voldaan aan strenge geluidseisen in verband met de omliggende woonwijk, en aan een hoge isolatieklasse van de motor door de hoge omgevingstemperatuur.

 
De oude ventilator 100.000 m3/h - 85 kW
Beide ventilatoren zijn voorzien van een centraal smeersysteem, dat ononderbroken productie moet kunnen garanderen. Trillingsopnemers met een rechtstreekse verbinding naar de meetkamer, zorgen voor een continue monitoring van de waaier en de lagers. De- en montage zijn na goede voorbereiding in sneltreinvaart geklaard.
Dit voorbeeld toont wederom dat de kracht van Naaykens' niet alleen zit in het leveren van kwalitatief hoogstaande ventilatoren. Naaykens' biedt zijn klanten technische totaaloplossingen, toegespitst op de behoeftes en uitgangspunten van de klant!